Angielski na wiosnę

JĘZYK  ANGIELSKI – GRUPA   I, II – SPRING – WIOSNA

 

“ONE SUN” RHYME

One sun. One sun!

One cloud. One cloud!

One tree. One tree!

One bird. One bird!

One bee. One bee!

One butterfly. One butterfly!

One girl. One girl!

One boy. One boy!

One flower. One flower!

 

THE BUTTERFLY COLOURS SONG

Fly away little butterfly

In the blue sky

There’s a red butterfly,

Red butterfly

Fly, fly, fly

 – Green butterfly

– Yellow butterfly

Into the sky x2

Red, green and yellow

Fly, fly, fly

Fly away little butterfly

 

In the blue sky

There’s a pink butterfly,

pink butterfly

Fly, fly, fly

 – Purple butterfly

– orange butterfly

Into the sky x2

Pink, purple and orange

Fly, fly, fly

Fly away little butterfly

 

“SING A RAINBOW” SONG

Red and yellow

And pink and green

Purple and orange and blue.

I can sing a rainbow,

Sing a rainbow,

Sing a rainbow, too.

 

SŁOWNICTWO:

The sun – słońce

The sky – niebo

A cloud –chmura

A garden – ogród

A grass – trawa

A flower – kwiat: a tulip (tulipan), a daffodil (żonkil), a sunflower (słonecznik), a crocus (krokus), a snowdrop (przebiśnieg)

A bird – ptak: a stork (bocian), a swallow (jaskółka)

A bee – pszczoła

A ladybird – biedronka

A butterfly – motyl

A frog – żaba

A tree – drzewo

A leaf – liść

A girl – dziewczynka

A boy – chłopiec

Fly – latać

Sing – śpiewać

A rainbow – tęcza

Utrwalanie kolorów w języku angielskim

 

 

JĘZYK  ANGIELSKI – GRUPA   III, IV, V – SPRING – WIOSNA

 

“ONE SUN” RHYME

One sun. One sun!

One cloud. One cloud!

One tree. One tree!

One bird. One bird!

One bee. One bee!

One butterfly. One butterfly!

One girl. One girl!

One boy. One boy!

One flower. One flower!

 

 „HOW MANY FLOWERS?” SONG

How many flowers can you see?

Let’s count together!

One…? Two…? Three…?

Six flowers!

How many birds can you see?

Let’s count together!

One…? Two…? Three…?

Five birds!

(four clouds/ three girls/ three boys/ two trees)

How many suns can you see?

Let’s count together!

One…? Two…? Three…?

I can see one sun!

 

“RAIN, RAIN GO AWAY” SONG

Rain, rain go away.

Come again another day.

Little Kasia wants to play.

Rain, rain go away!

Rain, rain go away.

Come again another day.

Little Andy wants to play.

Rain, rain go away!

 

“SING A RAINBOW” SONG

Red and yellow

And pink and green

Purple and orange and blue.

I can sing a rainbow,

Sing a rainbow,

Sing a rainbow, too.

 

“ONE TWO” RHYME

One two, yellow and blue

Up and down, orange and brown

Look at the queen, red and green

Look at the kite, black and white

 

The sun – słońce

The sky – niebo

A cloud (clouds) –chmura (-y)

Rain – deszcz

A garden (s)– ogród (ogrody)

A flower (s) – kwiat (-y): a tulip (s) (tulipan, -y), a daffodil (s) (żonkil, -e), a sunflower (s) (słonecznik, -i), a crocus (es) (krokus, -y), a snowdrop (s) (przebiśnieg, -i)

A bird (s) – ptak (-i): a stork (s) (bocian,-y), a swallow (s) (jaskółka, -i)

A bee (s) – pszczoła (-y)

A ladybird (s) – biedronka (-i)

A butterfly (butterflies) – motyl (-e)

A frog (s) – żaba (-y)

A tree (s) – drzewo (-a)

A leaf (leaves) – liść (liście)

A rainbow – tęcza

A girl (s) – dziewczynka (dziewczynki)

A boy (s) – chłopiec (chłopcy)

Play – bawić się, grać

Count – liczyć

How many flowers (etc.) can you see? – Ile widzisz kwiatów (itp.)?

I can see one (two/three/four/five/six) flower (flowers). – Widzę jeden (dwa/trzy/cztery/pięć/sześć) kwiatów.

Utrwalenie nazw kolorów w języku angielskim

 

JĘZYK ANGIELSKI – HAPPY EASTER – WIELKANOC –

WSZYSTKIE GRUPY

 

SŁOWNICTWO I ZWROTY

Happy Easter! – Wesołych Świąt!

Look for eggs! – Poszukaj jajek.

Easter Bunny – Zajączek Wielkanocny

Easter basket – koszyczek

Easter lamb – baranek

Easter cake – babka           

Easter chick – kurczaczek

Easter egg – pisanka

Daffodils – żonkile

Funny – zabawny

Hop – podskakiwać, skakać

 

DAFFODILS ARE YELLOW. RHYME

 

FIVE LITTLE EASTER EGGS. RHYME

 

EASTER BUNNY SONG

Easter Bunny

You’re so funny

Do the Bunny hop

Hop to mummy.