Grupy

W naszym przedszkolu obecnie utworzonych jest pięć grup dzieci.
Grupy utworzono uwzględniając datę urodzenia dzieci.

Nasze Grupy

Zapraszamy do Nas!