LISTA DZIECI PRZYJ臉TYCH DO PRZEDSZKOLA S艁ONECZKO

OD WRZE艢NIA 2019

LISTA

聽INFORMACJA DLA DZIECI聽 PRZYJ臉TYCH DO PRZEDSZKOLA S艁ONECZKO

OD DNIA 1.09.2019r.

25.04.2019r. - godz. 16.00 zebranie informacyjne dla Rodzic贸w

聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽(prosimy o nie przyprowadzanie dzieci)

15.05.2019r. - godz. 17.00-18.00 drzwi otwarte dla dzieci i Rodzic贸w

聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽(prosimy o przyniesienie na聽spotkanie obuwia zmiennego dla dzieci)

3.06.2019r. - godz.15.30-17.00 festyn z okazji Dnia Dziecka dla dzieci i Rodzic贸w

Godzinki adaptacyjne dla dzieci wraz z rodzicami - terminy w lipcu lub w sierpniu

ustala nauczycielka i telefonicznie informuje rodzic贸w.

REGULAMIN REKRUTACJI

DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO 鈥濻艁ONECZKO鈥

W BYDGOSZCZY, 聽UL. KASPRZAKA 7

聽聽聽聽 Przyj臋cie dziecka do przedszkola nast臋puje na podstawie karty zg艂oszenia dziecka do przedszkola. Do przedszkola przyjmowane s膮 dzieci w wieku 2,5 鈥 6 lat

W przypadku wi臋kszej liczby kandydat贸w ni偶 liczba wolnych miejsc, brane s膮 pod uwag臋 ustalone kryteria.

Kryteria przyj臋cia dziecka do przedszkola Niepublicznego 鈥濻艂oneczko鈥

Przy naborze dziecka do przedszkola decyduj膮 nast臋puj膮ce kryteria:

- pierwsze艅stwo maj膮 wychowankowie ucz臋szczaj膮cy do przedszkola, kt贸rych rodzice podejm膮 decyzj臋 o zapisaniu dziecka na nast臋pny rok szkolny ( rekrutacja dzieci chodz膮cych odbywa si臋 przed og艂oszeniem rekrutacji dla nowych dzieci),

- dziecko, kt贸rego rodze艅stwo w kolejnym roku szkolnym b臋dzie kontynuowa艂o, lub rozpocznie edukacj臋 przedszkoln膮,

- dziecko sze艣cioletnie obj臋te obowi膮zkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym,

- dziecko obj臋te piecz膮 zast臋pcz膮. Wymagany jest dokument po艣wiadczaj膮cy obj臋cie dziecka piecz膮 zast臋pcz膮, zgodnie z ustaw膮 z dnia 9 czerwca 2011 roku 鈥濷 wspieraniu rodziny i pieczy zast臋pczej鈥

Post臋powanie Rekrutacyjne

Post臋powanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powo艂ana przez organ prowadz膮cy przedszkole. Organ prowadz膮cy wyznacza przewodnicz膮cego komisji.

Do zada艅 komisji nale偶y:

- analiza przed艂o偶onych dokument贸w,

- ustalenie wynik贸w post臋powania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomo艣ci, w formie listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola,

- sporz膮dzenie protoko艂u post臋powania rekrutacyjnego,

- napisanie uzasadnienia odmowy przyj臋cia dziecka na wniosek rodzica,

- wyniki post臋powania rekrutacyjnego podaje si臋 do publicznej wiadomo艣ci, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola, w formie listy z nazwiskami i imionami dzieci uszeregowane w kolejno艣ci alfabetycznej.

Rekrutacja dla nowych dzieci na rok szkolny 2019/2020

rozpocznie si臋聽 8 stycznia聽 od godziny 8.00聽

i potrwa do聽 17 stycznia 2019r.

Og艂oszenie wynik贸w rekrutacji nast膮pi dnia聽 28 stycznia 2019r.

W przypadku du偶ej liczby ch臋tnych b臋dzie brana pod uwag臋 kolejno艣膰 zg艂osze艅.聽

Post臋powanie uzupe艂niaj膮ce

聽Po przeprowadzeniu post臋powania rekrutacyjnego, je偶eli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza si臋 post臋powanie uzupe艂niaj膮ce. Post臋powanie uzupe艂niaj膮ce powinno zako艅czy膰 si臋 do ko艅ca sierpnia roku szkolnego, poprzedzaj膮cego rok szkolny, na kt贸ry jest przeprowadzane post臋powanie rekrutacyjne. W post臋powaniu uzupe艂niaj膮cym o przyj臋ciu do przedszkola decyduje kolejno艣膰 zg艂osze艅.

Mo偶liwe jest przyjmowanie dzieci w ci膮gu ca艂ego roku szkolnego je艣li plac贸wka dysponuje wolnymi miejscami.