REGULAMIN REKRUTACJI

DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO 鈥濻艁ONECZKO鈥

W BYDGOSZCZY, 聽UL. KASPRZAKA 7

聽聽聽聽 Przyj臋cie dziecka do przedszkola nast臋puje na podstawie umowy zawartej pomi臋dzy Rodzicami(opiekunami prawnymi) dziecka a Przedszkolem Niepublicznym "S艂oneczko". Do przedszkola przyjmowane s膮 dzieci w wieku 2,5 鈥 6 lat.

W przypadku wi臋kszej liczby kandydat贸w ni偶 liczba wolnych miejsc, brane s膮 pod uwag臋 ustalone kryteria.

Kryteria przyj臋cia dziecka do przedszkola Niepublicznego 鈥濻艂oneczko鈥

Przy naborze dziecka do przedszkola decyduj膮 nast臋puj膮ce kryteria:

- pierwsze艅stwo maj膮 wychowankowie ucz臋szczaj膮cy do przedszkola, kt贸rych rodzice podejm膮 decyzj臋 o zapisaniu dziecka na nast臋pny rok szkolny (rekrutacja dzieci chodz膮cych odbywa si臋 przed og艂oszeniem rekrutacji dla nowych dzieci),

- dziecko, kt贸rego rodze艅stwo w kolejnym roku szkolnym b臋dzie kontynuowa艂o, lub rozpocznie edukacj臋 przedszkoln膮,

- dziecko sze艣cioletnie obj臋te obowi膮zkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym,

- dziecko obj臋te piecz膮 zast臋pcz膮. Wymagany jest dokument po艣wiadczaj膮cy obj臋cie dziecka piecz膮 zast臋pcz膮, zgodnie z ustaw膮 z dnia 9 czerwca 2011 roku 鈥濷 wspieraniu rodziny i pieczy zast臋pczej鈥

- przy du偶ej liczbie ch臋tnych decyduje kolejno艣膰 zg艂osze艅

Post臋powanie Rekrutacyjne

Post臋powanie rekrutacyjne przeprowadza organ prowadz膮cy przedszkole.聽

Do zada艅 organu prowadz膮cego nale偶y:

- analiza przed艂o偶onych dokument贸w,

- ustalenie wynik贸w post臋powania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomo艣ci, w formie listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola,

- wyniki post臋powania rekrutacyjnego podaje si臋 do publicznej wiadomo艣ci na stronie internetowej przedszkola, w formie listy z nazwiskami i imionami dzieci uszeregowane聽 wed艂ug rocznika, w kolejno艣ci alfabetycznej.

Post臋powanie uzupe艂niaj膮ce

聽Po przeprowadzeniu post臋powania rekrutacyjnego, je偶eli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza si臋 post臋powanie uzupe艂niaj膮ce. Post臋powanie uzupe艂niaj膮ce powinno zako艅czy膰 si臋 do ko艅ca sierpnia roku szkolnego, poprzedzaj膮cego rok szkolny, na kt贸ry jest przeprowadzane post臋powanie rekrutacyjne. W post臋powaniu uzupe艂niaj膮cym o przyj臋ciu do przedszkola decyduje kolejno艣膰 zg艂osze艅.

Mo偶liwe jest przyjmowanie dzieci w ci膮gu ca艂ego roku szkolnego je艣li plac贸wka dysponuje wolnymi miejscami.