GRUPA I - JEŻYKI

- godz. pracy: 6.30-16.30

— nauczyciele:

mgr Violetta Przywarta

mgr Joanna Kurasz

oraz pomoc nauczyciela:

Małgorzata Lemańczyk