GRUPA VI - JEŻYKI

- godz. pracy: 7.00-16.00

— nauczyciele:

mgr Violetta Przywarta

mgr Dorota Gahbler 

oraz pomoc nauczyciela:

Danuta Herman