GRUPA II JEŻYKI

- godz. pracy: 7.00-17.00

— nauczyciele:

mgr Violetta Przywarta

mgr Joanna Kurasz

oraz pomoc nauczyciela:

Małgorzata Lemańczyk