12 maja 2021 r. o godz. 10.00

W NASZYM PRZEDSZKOLU ODBYŁO SIĘ PRZEDSTAWIENIE 

TEATRU VAŚKA POD TYTUŁEM: "WIELKA DRAKA O DROGOWYCH ZNAKACH"

  

 

 

 

 

 Podsumowanie akcji "Pomoc dla zwierząt ze schroniska"

 

 

ZDJĘCIA ZE STRONY SCHRONISKA

 

   

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM RODZICOM ZA AKTYWNE WSPARCIE I OTWARTE SERCA!!!

 

 

Drodzy Państwo!

Dziękujemy, że informujecie nas o zachorowaniach, pozytywnych testach 

i odbywanej kwarantannie. My ze swej strony czynimy wszystko

abyśmy mogły jak najdłużej bezpiecznie pracować i otaczać opieką Państwa dzieci.

Bardzo prosimy!!!

O rygorystyczne przestrzeganie wszystkich wprowadzonych

przez przedszkole zaleceń (dyzenfekcja rąk, maseczki, dystans).

Zwróćmy uwagę na osoby starsze.

Jeśli to możliwe ograniczmy ich kontakt z dziećmi,

które mogą chorować bezobjawowo.

Życzymy wszystkim zdrowia.

Dyrekcja i pracownicy przedszkola Słoneczko

 

 

Szanowni Państwo!

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami od 05.10.2020r. 

powracamy do godzin pracy sprzed pandemii, czyli od 6.00 do 17.00.

Zmianie nie ulegają godziny przyprowadzania dzieci

do godz. 8.00 i odbierania od godz. 14.00.

Ponadto informujemy, że od 5.10.2020r. rodzic może wchodzić do części

wspólnej przedszkola (nie szatni). Jednorazowo może wejść nie więcej niż

pięcioro rodziców z dziećmi. jeden rodzic plus dziecko/dzieci.

Prosimy, aby rodzice zachowywali dystans od kolejnego opiekuna i pracowników

przedszkola min. 1,5m. następny rodzic może wejść po wyjściu

będącego w środku opiekuna.

Bardzo prosimy o sprawne rozbieranie oraz ubieranie dzieci i w miarę szybkie

opuszczenie placówki, aby nie tworzyć kolejki oczekujących na zewnątrz osób.

Osobny przyprowadzające i odbierające dzieci powinny przestrzegać

obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym

(osłona ust i nosa, jednorazowe rękawiczki lub dezynfekcja rąk).

Rodzice/opiekunowie dzieci starszych mogą pozostać przy poprzedniej

formie przyprowadzania i odbierania dzieci.

Prosimy jednak o doprowadzenie do drzwi wejściowych

i poinformowanie Pań na dyżurze o przyjściu dziecka.

Bardzo prosimy - Bądźmy dla siebie w tych trudnych czasach

życzliwi i wyrozumiali.


Dyrekcja i pracownicy Przedszkola Słoneczko

 

 

  

Prosimy przyprowadzać dzieci w godzinach

od 6.00 do 8.00, a odbierać od 14.00 do 17.00.

Opłaty: czesne: 240  zł.  stawka żywieniowa: 8 zł.   

Opłaty za przedszkole uiszczamy z góry do 10 każdego miesiąca

na konto nr: 51 1320 1537 2062 0097 2000 0001.

Informację o wysokości opłat w następnych miesiącach będą otrzymywać Państwo

drogą sms-ową, telefoniczną lub na karteczkach.

Dyrekcja i pracownicy Przedszkola "Słoneczko"

 

 

Dzieci przyprowadzamy do przedszkola do godziny 8.00

 

    W związku z najnowszymi wytycznymi GIS, MEN i MZ informujemy, że od 1 września rezygnujemy z mierzenia temperatury przy przyprowadzaniu dzieci, pozostaje tylko kontrola temperatury w ciągu dnia.

Obowiązuje również tylko jedno oświadczenie do podpisania przez Rodzica, przyprowadzającego po raz pierwszy dziecko - OŚWIADCZENIE RODZICA 3. 

·         Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do placówki wypełnia oświadczenie dotyczące konieczności korzystania z opieki dla dziecka . Zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących  zasad związanych z reżimem sanitarnym, ma także pełną świadomości zagrożeń wynikających z posyłania dziecka do przedszkola w czasie trwania pandemii – COVID 19.

·         Rodzic przy pierwszym spotkaniu przekazuje wydrukowane i podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami obowiązującym w przedszkolu podczas epidemii. Wzór oświadczenia   OŚWIADCZENIE RODZICA  jest dołączony obok w formie załącznika. 

·     Rodzice nie  mogą wchodzić z dziećmi  do  placówki. Dziecko przekazywane jest pracownikowi przedszkola przed wejściem do budynku. Przed budynkiem należy zachować zasadę – jeden rodzic z dzieckiem  w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem około 1,5 m. Należy przy tym przestrzegać rygorystycznie wszelkich środków ostrożności, tj. osłona nosa i ust.  Po dziecko wychodzi pracownik przedszkola.  

·       Ważne! W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.

·         Wszelkie informacje o dziecku od nauczycieli można uzyskać telefonicznie. 

·         Każda grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Do grupy są przyporządkowani ci sami nauczyciele. Z sal zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki..

·        Przedszkole jest  wyposażone w podstawowe środki higieny osobistej oraz płyn do dezynfekcji .

·        Dzieci nie mogą korzystać z płynów dezynfekujących z uwagi na potencjalne reakcje uczuleniowe, które mogą się pojawić. Będą natomiast regularnie myły ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

Chore lub z podejrzeniem choroby dziecko będzie odizolowane od grupy w izolatce. Rodzice zostaną poinformowani o konieczności natychmiastowego zabrania dziecka z placówki.

 

Bardzo prosimy o wyrozumiałość, ale przede wszystkim prosimy o rozsądek, mądre decyzje oraz świadomość, że w czasie pandemii odpowiedzialni jesteśmy nie tylko za siebie, ale także za wszystkich, z którymi mamy kontakt.

 

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo otwierając linki poniżej:

 

CO POWINIEN WIEDZIEĆ RODZIC

PROCEDURA NA WYPADEK ZAKAŻENIA

 

 

Wytyczne MZ i GIS  znajdą Państwo mi.in. w niżej podanych linkach:

 

 https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3--iv-aktualizacja

 

https://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium/aktualnosci/wytyczne-men-mz-i-gis-dla-publicznych-i-niepublicznych-szkol-i-placowek-od-1-wrzesnia-2020-r.html

 

 

 

BEZPIECZNY POBYT W PRZEDSZKOLU - WSKAZÓWKI DLA RODZICA

 

- NIE POSYŁAJ DO PLACÓWKI CHOREGO DZIECKA

- PRZESTRZEGAJ REGULAMINU FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

W CZASIE EPIDEMII

- POINFORMUJ PRZEDSZKOLE JEŚLI DOMOWNICY SĄ OBJĘCI KWARANTANNĄ

- SPRAWDZAJ NA BIEŻĄCO INFORMACJE OD DYREKTORA PRZEDSZKOLA

- ZAWSZE ODBIERAJ TELEFON Z PRZEDSZKOLA, JEŚLI NIE MOŻESZ - 0DDZWOŃ

- SPRAWDZAJ, CZY DZIECKO NIE MA ZBĘDNYCH RZECZY W PLECAKU

- PRZYPOMNIJ DZIECKU ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS POSIŁKU

- W MIARĘ MOŻLIWOŚCI UNIKAJ TRANSPORTU PUBLICZNEGO W DRODZE 

DO PRZEDSZKOLA, POMYŚL O SPACERZE, ROWERZE

- ORGANIZUJ DZIECKU JAK NAJWIĘCEJ WOLNEGO CZASU NA

ŚWIEŻYM  POWIETRZU

- PRZYPOMNIJ DZIECKU, ŻE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄ CAŁY ROK 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

WYNIKI EWALUACJI

Z przyjemnością informujemy, że po zakończonej ewaluacji zewnętrznej,

Przedszkole Niepubliczne „SŁONECZKO” otrzymało

najwyższą ocenę – A.

 

  • Poziom A – bardzo wysoki stopień wypełniania wymagań
  • Poziom B – wysoki stopień wypełniania wymagań
  • Poziom C – średni stopień wypełniania wymagań
  • Poziom D – podstawowy stopień wypełniania wymagań
  • Poziom E – niski stopień wypełniania wymagań
Wymaganie Poziom spełnienia wymagania
   

Procesy wspomagania i rozwoju dzieci są organizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

 

A

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

 

A
Respektowane są normy społeczne A
   
   
   
   
   

 

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem.

Poniżej znajduje się plik do odczytu:

http://www.npseo.pl/action/raports

lub

http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000569651148.pdf