Szanowni Rodzice.

 

     W związku z ogłoszeniem w dniu 14 marca 2020r. stanu zagrożenia epidemicznego,

a następnie w dniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii na terenie Rzeczyposoplitej Polskiej

z powodu zakażeń wirusem SARS-CoV-2, wprowadziliśmy w naszym Przedszkolu

system zdalnej edukacji. Umieściliśmy na stronie internetowej przedszkola zadania

do wykonywania w domu przez dzieci.

Wskazane rozwiązanie ma na celu kontynuację świadczonych przez Przedszkole

usług dydaktycznych wobec Państwa dzieci w tym trudnym  okresie,

za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

    Nasi nauczyciele na facebookach , emailach grupowych oraz  na 

stronie przedszkolnej umieszczać będą zadania edukacyjne,

które dzieci realizować mogą w swoich domach.

   System ten ma zapewnić Państwu bieżące wsparcie w wychowaniu i edukacji dzieci

oraz umożliwi zapoznanie się z propozycjami naszych nauczycieli w zakresie

efektywnego spędzania przez podopiecznych czasu w domu, mając w szczególności

na względzie rozwój i edukację dzieci.

    Wskazać także należy, iż obecnie wszystkie przedszkola prywatne i niepubliczne

znajdują się w bardzo trudnej sytuacji związanej z zawieszeniem działalności dydaktycznej.

    Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom  oraz rozumiejąc także niełatwe położenie,

w którym mogą się Państwo znajdować, prosimy w wpłatę obniżonego  czesnego za miesiąc

kwiecień 2020 r. w kwocie 170,00 złotych.

    Czesne ograniczone do wskazanej wysokości umożliwi dalsze funkcjonowanie Przedszkola

w podstawowym zakresie.

    Jednocześnie informujemy, iż zwrotu opłat za wyżywienie  z tytułu nieobecności dzieci

w przedszkolu w miesiącu marcu 2020r. dokonywać będziemy po otwarciu naszej placówki.

    Ufamy, iż zaproponowane rozwiązania umożliwią nam wszystkim przetrwanie tego

trudnego okresu.

                                     

 

                              z poszanowaniem  Dyrekcja Przedszkola „Słoneczko”.

 

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w kraju i przedłużeniu zamknięcia placówek oświatowych do 10.04.2020r. wprowadzamy zajęcia zdalne dla naszych wychowanków. Chcielibyśmy towarzyszyć Państwa dzieciom w tym trudnym czasie i nadal wspierać ich rozwój. W tym celu proponujemy zadania do wykonania w kolejnych dniach tygodnia. Materiały do zajęć znajdą państwo w zakładkach poszczególnych grup.

 

KOMUNIKAT:

Z POWODU ZAGROŻENIA ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA

OD PONIEDZIAŁKU 16.03.2020 DO PIĄTKU 10.04.2020  WŁĄCZNIE,

DYREKCJA PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO "SŁONECZKO"

PODJĘŁA DECYZJĘ O ZAMKNIĘCIU PLACÓWKI.

 

 

 

 DYREKCJA PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO

"SŁONECZKO"

PRZEKAZUJE INFORMACJE:

DOTYCZĄCE KORONAWIRUSA

(proszę kliknąć w link poniżej)

https://drive.google.com/file/d/1O_04PweeIGBAx1F3p7XqLg3HmjIY5ZJg/view?usp=sharing

 

 

 

 

 INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH

DO PRZEDSZKOLA SŁONECZKO OD DNIA 01.09.2020r.

 

23.04.2020r - godz. 16.00 zebranie informacyjne dla rodziców

(prosimy o nie przyprowadzanie dzieci)

14.05.2020r.  - godz. 17.00 - 18.00 drzwi otwarte dla dzieci i rodziców

1.06.2020r. - godz. 15.00-16.30 festyn z okazji Dnia Dziecka

dla dzieci i rodziców

 

godzinki adaptacyjne dla dzieci wraz z rodzicami - terminy w lipcu

lub sierpniu ustala nauczycielka i telefonicznie informuje rodziców.

 

 

UWAGA!

 

INFORMUJEMY, ŻE DNIA 12.06.2020r

PRZEDSZKOLE JEST

ZAMKNIĘTE.

 

 

 

 

 

 

  

 

WYNIKI EWALUACJI

Z przyjemnością informujemy, że po zakończonej ewaluacji zewnętrznej,

Przedszkole Niepubliczne „SŁONECZKO” otrzymało

najwyższą ocenę – A.

 

  • Poziom A – bardzo wysoki stopień wypełniania wymagań
  • Poziom B – wysoki stopień wypełniania wymagań
  • Poziom C – średni stopień wypełniania wymagań
  • Poziom D – podstawowy stopień wypełniania wymagań
  • Poziom E – niski stopień wypełniania wymagań
Wymaganie Poziom spełnienia wymagania
   

Procesy wspomagania i rozwoju dzieci są organizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

 

A

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

 

A
Respektowane są normy społeczne A
   
   
   
   
   

 

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem.

Poniżej znajduje się plik do odczytu:

http://www.npseo.pl/action/raports

lub

http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000569651148.pdf