Szanowni Państwo !

 Informujemy, że od 1.09 2022r. zmienia się opłata za przedszkole.

 W roku szkolnym 2022/2023 opłaty będą wynosiły:

 - czesne: 290 zł

- dzienna stawka żywieniowa 11 zł 

 

Opłaty za przedszkole uiszczamy z góry do 10 każdego miesiąca

na konto nr: 51 1320 1537 2062 0097 2000 0001.

Informację o wysokości opłat w następnych miesiącach

będą otrzymywać Państwo drogą sms-ową, telefoniczną lub na karteczkach.

 Prosimy przyprowadzać dzieci w godzinach

od 6.00 do 8.00, a odbierać od 14.00 do 17.00.

 Dyrekcja i pracownicy Przedszkola "Słoneczko"

 

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy harmonogram spotkań nauczycielek z Rodzicami.

Konsultacje w każdej grupie będą odbywały się

od października do czerwca

dwa razy w miesiącu

w godzinach od 16.00 do 17.00.

 

 

 UWAGA 

RODZICE ZAINTERESOWANI WYKONANIEM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PRZEZ PANIĄ LOGOPEDĘ PROSZENI SĄ O POBRANIE, WYPEŁNIENIE 

I JAK NAJSZYBSZY ZWROT ARKUSZY ZGODY.

ARKUSZE ZNAJDUJĄ SIĘ W HOLU GŁÓWNYM NA TABLICY OGŁOSZEŃ.

 

UBEZPIECZENIE

INFORMUJEMY, ŻE MOŻNA UBEZPIECZYĆ DZIECI OD

NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

W FIRMIE ALIANZ NA KWOTĘ 11.000ZŁ

SKŁADKA JEDNORAZOWA NA CAŁY ROK SZKOLNY

WYNOSI: 35ZŁ,

LUB  48ZŁ

( SKŁADKA W  WYSOKOŚCI 48 ZŁ

OBEJMUJE ZACHOROWANIE NA COVID, SKUTKUJĄCY

POBYTEM W SZPITALU POWYŻEJ 4 DNI. )

 

ZAPISY NA KARATE

KWOTA ZA UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

 WYNOSI 45 ZŁ MIESIĘCZNIE

ZAPISY SĄ ZBIERANE PRZEZ CAŁY WRZESIEŃ 

W GABINECIE PANI DYREKTOR.

 

 

 

 

 UWAGA RODZICE

 Dni wolne  w roku szkolnym 2022/23:

2.05.2023 wtorek

9.06.2023 piątek

14.08.2023 poniedziałek

 

 

 

 

WYNIKI EWALUACJI

Z przyjemnością informujemy, że po zakończonej ewaluacji zewnętrznej,

Przedszkole Niepubliczne „SŁONECZKO” otrzymało

najwyższą ocenę – A.

 

  • Poziom A – bardzo wysoki stopień wypełniania wymagań
  • Poziom B – wysoki stopień wypełniania wymagań
  • Poziom C – średni stopień wypełniania wymagań
  • Poziom D – podstawowy stopień wypełniania wymagań
  • Poziom E – niski stopień wypełniania wymagań
Wymaganie Poziom spełnienia wymagania
   

Procesy wspomagania i rozwoju dzieci są organizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

 

A

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

 

A
Respektowane są normy społeczne A
   
   
   
   
   

 

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem.

Poniżej znajduje się plik do odczytu:

http://www.npseo.pl/action/raports

lub

http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000569651148.pdf

 

            

-->